-------------------------------

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
         
 راهنماي سيستمVM:35
سايت اصلي دانشگاه

تقويم آموزشي ترم اول سال تحصيلي 94-93
انتخاب واحد : 10 تا 20 شهريور
شروع كلاس ها : 22 شهريور
حذف و اضافه : 29 شهريور تا 3 مهر
پايان كلاس ها : 11 دی