-------------------------------

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            

درصورت بروز اشكال شماره زير را به صورت تلفني به دانشگاه اعلام كنيد
VM:41

 راهنماي سيستم

تقويم آموزشي ترم دوم سال تحصيلي 93-92
انتخاب واحد : 5 تا 10 بهمن 92
شروع كلاس ها : 12 بهمن 92
حذف و اضافه :  19 تا 24 بهمن 92
پايان كلاس ها :13 خرداد ماه 93
امتحانات پايان ترم : 17 خرداد  تا  4 تير 93