-------------------------------

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
         
 راهنماي سيستمVM:35
سايت اصلي دانشگاه

براي چاپ كارت امتحانات از مرورگر Internet Explorer استفاده نماييد .
دانشجوي گرامي با مراجعه به لينك ارزشيابي ،ارزشيابي اساتيد را تكميل نماييد
تقويم آموزشي ترم دوم 94-93
انتخاب واحد  :۴ تا ۹ بهمن ماه
شروع كلاسها : ۱۱ بهمن ماه
حذف و اضافه  : ۱۸ تا ۲۳ بهمن ماه
امتحانات میان ترم  : ۲۲ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۹۴
دریافت کارت  ورود به جلسه امتحان :  ۹ تا ۱۲ خرداد ۹۴
پایان کلاس ها  : ۱۲ خرداد ۹۴