-------------------------------

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            

درصورت بروز اشكال شماره زير را به صورت تلفني به دانشگاه اعلام كنيد
VM:43

 راهنماي سيستم

قابل توجه دانشجوياني گرامي
انتخاب واحد ترم تابستان از 7  تا 12 تيرماه  برگزار خواهد شد
قبل از انجام  انتخاب واحد بايد شهريه ثابت ترم تابستان كه معادل نصف شهريه ثابت ترم هاي عادي است را به صورت الكترونيكي پرداخت نماييد.
حداكثر تعداد واحد قابل انتخاب در ترم تابستان حداكثر 8 واحد مي باشد.
ترم تابستان حذف و اضافه ندارد بنابراين در انتخاب دروس خود دقت كنيد